Bruksanda

Det finns något med de svenska bruken som fascinerar och inspirerar oss. Så mycket att vi år 2012 startade vårt egna moderna bruk – Kodbruket. Vi vill ta tillvara på bruksandans glömda potential och ta den med in i 2000-talet.

Småland är känt för sina många bruksorter och bruksandan finns djupt etablerad i den småländska myllan. De äldsta svenska bruken grundades redan i mitten av 1500-talet och var i mångt och mycket de allra första industrierna som Sverige hade. När det svenska folkhemmet började ta form under 1900-talet så fanns inte mycket till övers för de traditionella bruken och bruksorterna började tömmas på folk. Den klassiska bruksandan började få en allt mer negativ klang och har det bland många än idag. Men vi tror att det finns något att lära sig av bruken som präglade svenskt arbetsliv i nästan 400 år.

 
2018-04-05 14.43.41-3.jpg
 

Vid en första anblick luras man gärna att tro att dagens arbetsplatser, med pingisbord och saccosäckar, inte kunde vara mer annorlunda än de gamla svenska bruken, med sina arkivskåp och brukspatroner. Men faktum är att det moderna svenska kontoret har mer gemensamt med bruken än man kan tro. Bruksandan gav gemenskap, trygghet och ett sammanhang för de som bodde i bruksorten. Bruket var mer än ett jobb, det var som ett litet samhälle i miniatyr där alla kände alla. Bruket var nästan som din familj och det fanns en stark identitet i att tillhöra den. Inte helt olikt dagens startups faktiskt, där employer branding har gjort sammanhållning och identitet till en strategi för att attrahera och behålla anställda.

Brukets dominerande ställning på bruksorten ligger till grund för den negativa klang många associerar bruksanda med idag. En stark “vi-och-dom”-känsla, social kontroll och passivitet är bara några av baksidorna med bruksandan. Men bruksandan stod också för arbetsmoral, yrkesstolthet, sammanhållning, kamratskap och hantverkskunnande. Ofta värnade brukspatronen om att behålla och utveckla viktig kompetens i bruket och hantverkskunniga kände en stor stolthet över sitt arbete. Det är något som också vi på Kodbruket har tagit fasta på. Brukets levebröd var att förädla sin råvara på bästa sätt, oavsett om det handlade om timmer, järn eller glas. På Kodbruket vill vi på samma sätt förvalta och förädla vårt hantverk inom webbutveckling.

 
2018-06-08 10.35.09-2.jpg
 

För oss handlar bruksanda inte om något häftigt uttryck som ska beskriva vår softa företagskultur. För oss är bruksandan på riktigt. Vi är ännu ett litet bolag där varje anställd är oumbärlig för företagets framtid och vi vill att bruksandan ska vara motorn i vårt arbete. För oss representerar bruksandan hårt arbete, yrkesstolthet och en framåtanda som heter duga. Vi vill att Kodbruket ska ge våra anställda en trygg identitet på arbetsmarknaden och att det ska finnas en starkt rotad kamratskap och lojalitet kollegor och kunder emellan. Med hjälp av denna nya uppdaterade bruksanda vill vi tillsammans skapa ett nytt typ av bruk – ett Kodbruk.

 
2018-06-08 10.38.31-2.jpg

Vår bruksanda

- Vi är inte rädda för hårt arbete
- Vi hjälps åt att driva företaget framåt
- Vi känner en stor stolthet över vårt hantverk
- Vi är lojala mot våra kunder
- Vi har en kamratskap kollegor emellan
- Vi förädlar ständigt vårt hantverk