Så blir du en bra e-handelsbeställare

bestallare.jpg

En aktiv beställare är en bra beställare. Efter många års erfarenhet som e-handelsleverantör kan vi med säkerhet säga att det finns mycket att vinna för den beställare som är så engagerad som möjligt. Inte bara för oss som leverantör, utan även för beställaren själva. Hur blir man då en bra beställare av e-handel? Vi har samlat några tips vi plockat upp längs vägen, men kommentera gärna med dina egna erfarenheter.

Utse en ansvarig...

Om man som beställare vill bli mer engagerad och involverad i e-handeln är det viktigt att utse en ansvarig person på bolaget som hanterar kontakten med e-handelsbyrån. Det bör vara någon som har teknisk förståelse, men som också har insikt i affären. Till exempel en marknadschef, e-commerce manager eller CTO.

… och en arbetsgrupp

Låt inte den som är ansvarig beställare stå helt ensam i arbetet med e-handelsbyrån. Sätt även samman en intern arbetsgrupp. Den som ansvarig beställare måste ha stöd av andra kollegor och beslutsfattare som kan hjälpa till att avlasta och prioritera.

Ha en tydlig budget

Om ni jobbar i projektform så bör du ha en tydlig budget för vad projektet får kosta, med marginal för tillägg och oförutsedda problem. Tänk då också på att avsätta pengar för tiden efter projektet, det vill säga till förvaltning och support. Om ni jobbar med löpande utveckling så behöver ni skapa en månadsbudget baserad på er årsbudget. Gör rum för variationer i månadsbudgeten då ni kommer vilja beställa mer jobb vissa månader och mindre vissa.

Sätt upp mål baserade på KPI:er

Att satsa på att skapa en “bättre”, “snyggare” och “snabbare” e-handel än konkurrenterna kommer bli en krånglig och dyr historia. Sätt därför upp mål med e-handeln baserade på konkreta KPI:er (nyckeltal). Till exempel antal sekunder i laddtid, andelen köp, snittordervärde eller andelen nya besökare till butiken. KPI:er hjälper e-handelsbyrån att utveckla mer målinriktat.

Dela upp arbetet

Förutsatt att ni inte badar i pengar, så kommer ni inte kunna utveckla allt med er e-handel på en gång. Dela därför upp arbetet i projekt eller sprintar baserat på ämne, till exempel användarupplevelse eller prestanda. Glöm inte heller att efterfråga en tydlig rutin för hur andra typ av ärenden ska hanteras under tiden, till exempel buggar och kundtjänstärenden.

Börja smått

Det är viktigt att vara inställd på att utvecklingen av e-handeln är ett löpande arbete som inte blir “klart” någon gång. Omvärlden, era kunder och ni själva kommer förändras under tidens gångs och med det förändras också kraven på e-handeln. När ni planerar utvecklingen rekommenderar vi att ni börjar smått med fokus på affärskritiska punkter. Se hur kunderna använder butiken och lägg till fler funktioner efter hand.

Lär dig e-handelssystemet

Ju mer du vet om ert e-handelsystems begränsningar och möjligheter, desto bättre. Klicka runt i systemet, testa det och framför allt läs på om det. Följ nyheter kring releaser, ny funktionalitet och bugglösning. Vi rekommenderar också att träffa andra företag som använder samma system för att utbyta erfarenheter, till exempel på mässor, forum eller utbildningar.

Förtydliga kravställningen med user stories

Var tydlig i din kravspecifikation till e-handelsbyrån. Lär dig att skriva så kallade user stories för att på ett enkelt sätt beskriva den funktionalitet som du vill att utvecklarna ska bygga. Ett exempel på en user story: Som kund vill jag kunna plussa på antalet av en produkt jag har i varukorgen så att jag kan köpa fler åt gången.

Var delaktig i testningen

Som beställare blir man ofta frestad att lansera ut så snabbt som möjligt, men innan man lanserar så måste man testa. Var delaktig i testningen och se till att allt uppfyller de krav du specificerat i dina user stories. Avsätt tid för testning så att du kan godkänna uppgifter i god tid till planerad lansering och be e-handelsbyrån visa dig hur du testar på ett effektivt sätt.

Med hjälp av dessa tips hoppas vi att du som beställare kan känna ett starkare ägandeskap över utvecklingen av din e-handel och ta kontrollen över din affär. Lycka till!