E-handel för alla – även B2B

pexels-photo-1181472.jpeg

Det talas mycket om e-handel för B2B för tillfället. Efterfrågan är stor och de tekniska förutsättningarna finns. Trots det tvekar många svenska företag att börja sälja digitalt. Varför?

En undersökning från Svea Ekonomi visar att endast 26 % av Sveriges B2B-företag har en digital försäljning. Det finns alltså plats för många fler e-handlare inom B2B-segmentet framöver. Dessutom visar samma undersökning att företagen själva har en stark tilltro till att e-handeln inom B2B kommer att öka i framtiden. Trots detta tvekar många att satsa på e-handel. Endast 21 % av de svenska företagen funderar på att starta digital B2B-försäljning och resten har i huvudsak två argument för att låta bli.

“E-handel passar inte vårt erbjudande”

I undersökningen från Svea Ekonomi anger 43 % av dem som inte satsar på digital försäljning att det är på grund av att e-handel inte passar deras erbjudande. Självklart kan det finnas produkter och tjänster som lämpar sig mindre bra för e-handel, men det betyder inte att man måste utesluta e-handeln helt och hållet.

Tänk inte stort. Tänk smått!

Men om man känner att ens produkt inte passar för digital försäljning, vad ska man göra då? Då är det viktigt att inte tänka för stort. Haka inte upp dig på att hela affären måste digitaliseras. Tänk istället smått. Finns det mindre delar av ert erbjudande som skulle passa bra för e-handel? Finns det kanske nya affärsområden ni kan satsa på där ni går in med ett digitalt sälj redan från början? En del av er produktkatalog har kanske ruggit bra marginaler där ni kan vinna över konkurrenterna ifall ni skalar upp genom e-handel. Eller så visar det sig att ni redan har logistik på plats för att skapa en nischad digital försäljning för en mindre del av er produktkatalog.

Det är också viktigt att bredda sin syn på vad digital försäljning är. E-handel behöver inte betyda en komplett onlinekatalog tillgänglig för alla genom kort- och fakturaköp. Inom e-handel ryms även lösningar som kundklubb med rabattsystem, digitala offertförfrågningar, och praktiska prenumerationstjänster.

“E-handel passar inte vår målgrupp”

Av dem som valt att inte satsa på digital försäljning anger 41 % att det är på grund av att de inte tror att det passar deras målgrupp. Vad man missar att ta med i beräkningen då är att det är människor som utgör din målgrupp. Inköpare, beslutsfattare och upphandlare är alla människor som är vana e-handlare. Faktum är att de är så vana vid att kunna köpa allt på nätet att de faktiskt vänder sig till B2C-siter när det inte hittar det de söker inom B2B. Så om man inte satsar på digital försäljning riskerar man både att tappa sina kunder till andra konkurrenter och direkt till konsumentmarknaden.

E-handel har potential att bredda din målgrupp. Med e-handel kan man börja sälja på nya marknader och det medför att man kan hitta ny intressenter och användningsområden för sina erbjudanden. Förutom ökad försäljning så ger e-handel även data i överflöd. Genom e-handel och digital marknadsföring kan ni på ett mer systematiskt och kontinuerligt sätt samla in data om er målgrupp. Det kommer skapa en större förståelse för ert erbjudande och ni kommer se hur målgruppen växer och förändras över tid.

Oavsett erbjudande eller målgrupp är det viktigt att satsa på digital försäljning snart. Vi på Kodbruket hjälper er gärna att tänka i nya banor kring B2B e-handel. Kontakta oss så skapar vi något riktigt bra ihop!